Zaštita osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Unikom d.o.o. prikuplja i obrađuje samo osnovne osobne podatke o korisnicima koji su nužni za izvršavanje zakonskih obveza odnosno ispunjavanja zadataka koje izvršava u javnom interesu, te se obvezuje zaštititi osobne podatke svih sadašnjih i budućih korisnika sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12).
Svi osobni podaci korisnika naših usluga strogo se čuvaju i dostupni su samo radnicima kojima su potrebni za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka, a koji su u obvezi čuvati njihovu tajnost.

Izjava o povjerljivosti

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.

Unikom d.o.o. obvezuje se da neće bez izravne suglasnosti dati osobne podatke korisnika trećim stranama, osim u slučajevima gdje je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti prema službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

 Člankom 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano je da je voditelj zbirke koji zapošljava više od 20 radnika dužan imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka i njegove službene kontakt podatke učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama ili na drugi odgovarajući način.

Kontakt podaci:

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Zvonimir Sokol, dipl.iur.

adresa: Ružina 11a, Osijek

telefon: +385 (0)31 374-226

e-mail: zvonimir.sokol@unikom.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama: od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18a. stavkom 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Zakon i propisi

– Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
– Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
– Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 105/04),
– Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih  podataka (»Narodne novine«, broj 139/04).

Propisi EU

Konvencija 108 Vijeća Europe – Zakon o potvrđivanju konvencije za zaštitu osoba glede  automatizirane obrade osobnih podataka i dodatnog protokola uz konvenciju (MU br. 04/05),

– Dodatni Protokol uz Konvenciju 108 – Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije 108 (MU br. 12/05),

– Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća– Direktiva o zaštiti pojedinca u vezi s obradom  osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka,

– Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća– Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti na području elektroničkih komunikacija,

Interni akti

Pravilnik o zaštiti, prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka,

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
– Izvješće o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
– Izjave o povjerljivosti i privatnosti
– Zahtjev korisnika za pristup podacima
– Zahtjev korisnika za ispravak podataka

Preuzmite dokumente

Zahtjev korisnika za pristup podacima

Zahtjev korisnika za ispravak podataka