• Odluka o komunalnom redu
  Dokument  preuzmite ovdje
 • Opći uvjeti – Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Čepin
  Dokument preuzmite ovdje
 • Opći uvjeti – Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području  Općine Antunovac
  Dokument preuzmite ovdje

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Antunovac

Dokument preuzmite ovdje

 • Opći uvjeti – Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo
  Dokument preuzmite ovdje
 • Opći uvjeti – Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vuka – 2019

Dokument preuzmite ovdje

 • Opći uvjeti – Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vuka – 2018

Dokument preuzmite ovdje

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE I DODJELI PRIVREMENOG OBAVLJANJA JAVNE USLUGE -VUKA

-Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj_ U-II-2492_2017 i dr. od 29. siječnja 2020

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
  Dokument preuzmite ovdje
 • Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom
  Dokument preuzmite ovdje
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom
  Dokument preuzmite ovdje