• Opći uvjeti – Odluka o komunalnom redu
  Dokumentaciju preuzmite ovdje (.pdf format, 295 KB)
 • Opći uvjeti – Odluka o nacinu obracuna odvoza komunalnog otpada – Opcina Cepin
  Dokumentaciju preuzmite ovdje (.pdf format, 169 KB)
 • Opći uvjeti – Odluka o obvezatnom koristenju komunalne usluge odrzavanje cistoce u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Osijeka
  Dokumentaciju preuzmite ovdje (.pdf format, 144 KB)
 • Opći uvjeti – Odluka o obvezatnom koristenju komunalne usluge odrzavanje cistoce u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Antunovac
  Dokumentaciju preuzmite ovdje (.pdf format, 181 KB)
 • Opći uvjeti – Odluka o obvezatnom koristenju komunalne usluge odrzavanje cistoce u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo
  Dokumentaciju preuzmite ovdje (.pdf format, 172 KB)
 • Ugovor o koncesiji – Općina Čepin
  Dokumentaciju preuzmite ovdje (.pdf format, 163 KB)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
  Dokumentaciju preuzmite ovdje (.pdf format, 338 KB)
 • Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom
  Dokumentaciju preuzmite ovdje (.pdf format, 370 KB)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom
  Dokumentaciju preuzmite ovdje (.pdf format, 116 KB)