Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo pravni je sljednik bivšeg Komunalnog poduzeća Osijek, kojeg je osnovao tadašnji Narodni odbor Općine Osijek 01. srpnja 1960. godine. Od tada u nekoliko navrata Unikom je mijenjao pravni status i ustrojstvo.
U većinskom je vlasništvu Grada Osijeka, ima osnovnu zadaću brinuti se o čistoći, urednosti i ljepoti gradskih ulica, parkova i drugih javnih i zelenih površina. Unikom tu svoju zadaću obavlja pružanjem kvalitetne usluge građanima grada Osijeka, te gradu kao uređenoj urbanoj sredini.

Osim usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, obavlja poslove na održavanju čistoće javno prometnih površina na području grada Osijeka, poslove održavanje javnih zelenih površina i fontana, poslove održavanja vertikalne prometne signalizacije i zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih pješačkih površina, poslove na održavanju nerazvrstanih cesta, pješačkih zona, staza i trgova, poslove na čišćenju divljih deponija, uklanjanju panjeva, održavanju nathodnika.Odlaganje sakupljenog komunalnog otpada obavlja se na odlagalištu Lončarica Velika.

Također, Unikomu je kao i posljednjih 40 godina povjereno upravljanje osječkim zoološkim vrtom.

Nakon pozitivne 2013. godine, poslovanje u 2014. godini je konsolidirano i realna su očekivanja da ćemo poslovnu godinu završiti pozitivnim poslovnim rezultatom. Unatoč recesiji, te negativnom trendu pada gospodarstva, koje se izravno reflektira kako na planirani dio prihoda od gospodarskih subjekata, tako i na planirano punjenje gradskog proračuna, što nadalje uzrokuje i nešto manji budžet planiran od strane gradske uprave za obujam poslova koje kao ugovornu obvezu na godišnjoj bazi obavlja Unikom. Dakako, generalno broj i opseg poslova propisanih programima održavanja nije smanjen. Tako i dalje ostaju u punom opsegu poslovi vezani uz čistoću i urednost javnih gradskih prostora, odvoz i sakupljanje miješanog komunalnog i odvojenog otpada.

U skladu s europskim standardima tvrtka Unikom d.o.o. 2004. godine uvela je, primjenjuje i održava sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008.
U svibnju 2010 god. u Unikomu je implementiran sustav upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2004.
U 2014. godini nastavljamo sa poboljšanjima sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, koji nas potiče na poboljšanje razine unutarnje organiziranosti rada i kvalitete usluga koje pružamo korisnicima, i utječe na reference Unikoma kao dominantnog i ozbiljnog pružatelja komunalnih usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, čišćenja javnih površina, održavanja javnih zelenih površina, te održavanja nerazvrstanih cesta, pješačkih zona i nogostupa.

Danas Unikom d.o.o. u svojem sastavu ima sljedeće organizacijske jedinice:

 • Uprava Društva
 • Služba interne revizije i kontrolinga
 • Služba sustava kvalitete i zaštite okoliša
 • Služba razvoja i provedbe projekata, informacijskih tehnologija i odnosa s javnošću
 • Služba tehničkih poslova
 • Služba općih i pravnih poslova te upravljanja ljudskim resursima
 • Služba financija i računovodstva
 • Služba nabave i skladišta
 • Služba obračuna i naplate
 • Sektor gospodarenja otpadom
 • Sektor komunalnih djelatnosti
 • Zoološki vrt

Uprava Društva

Direktor

Mario Turalija, dipl.oec.
tel. 031/374-211

Služba  sustava kvalitete i zaštite okoliša

Tihana Škugor, univ.spec.oecol.
tel. 031/374-214

Služba tehničkih poslova

Bosiljko Zdilar, oec.
tel. 031/374-220

Služba općih i pravnih poslova te upravljanja ljudskim resursima

Zvonimir Sokol, dipl.iur.
tel. 031/374-226

Služba  financija i računovodstva

Željka Kokeza dipl.oec.
tel: 031/374-233

Služba nabave i skladišta

Andrijana Adžić
tel. 031/374-243

Služba obračuna i naplate

Katica Perković
tel. 031/374-223

Sektor gospodarenja otpadom

Stevo Anetić, ing.građ.
tel: 031/374-218

Sektor komunalnih djelatnosti:

RJ Zelenilo

Jure Smajić, ing.prosp.arch.
tel: 031/274-403

RJ Prometnice

Marijo Mišetić, struč.spec.ing.aedif.
tel: 031/250-861

RJ Javna higijena

Tomislav Bilić, oec.
tel: 091/3742-153

Zoološki vrt

Denis Vedlin, dipl.ing.
tel: 031/285-234