Kod Poslodavca su ustrojene sljedeće organizacijske jedinice:

Uprava

Odjel interne revizije

Sektor za zajedničke poslove

• Služba pravnih poslova i ljudskih resursa
• Odjel pravnih poslova i ljudskih resursa
• Odjel zaštite na radu
• Odjel nabave
• Služba financija i računovodstva
• Odjel financija i računovodstva
• Odjel kontrolinga, plana i analize
• Odjel obračuna i naplate
• Informatička služba

Sektor za tehničke poslove
• Odjel strojnog i voznog parka
• Tehnički odjel

Sektor za gospodarenje otpadom
• Odjel sustava kvalitete i zaštite okoliša
• Odjel gospodarenja komunalnim otpadom

Sektor za komunalne djelatnosti i zoološki vrt

• Radna jedinica „Zelenilo“
• Odjel održavanja javnih zelenih površina
• Odjel održavanja komunalne opreme, dječjih igrališta i fontana
• Radna jedinica „Prometnice“
• Odjel održavanja prometnica
• Odjel vertikalne signalizacije
• Odjel horizontalne signalizacije
• Radna jedinica „Čistoća“
• Radna jedinica „Premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila“
• Radna jedinica „Zoološki vrt“

Radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Direktor

Igor Pandžić, mag. oec.
tel. 031/374-211

Služba  pravnih poslova i ljudskih resursa

Zvonimir Sokol, dipl.iur.
tel. 031/374-226

Služba  financija i računovodstva

Davor Forgić, dipl. oec.
tel: 031/374-213

Informatička služba

Marijan Šveiger, bacc. ing. el.
tel: 031/374-222

Sektor za tehničke poslove

Davor Hanić, oec.
tel: 031/374-227

Sektor za gospodarenje otpadom

Stevo Anetić, ing.građ.
tel: 031/374-218

Sektor za komunalne djelatnosti i zoološki vrt:

RJ “Zelenilo”

Andrijana Adžić, bacc. oec.
tel: 031/274-403

RJ “Prometnice”

Marijo Mišetić, struč.spec.ing.aedif.
tel: 031/250-861

RJ “Čistoća”

Tomislav Bilić, oec.
tel: 091/3742-153

RJ „Premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila“

Luka Došen, ing. građ.
tel: 031/374-230

RJ “Zoološki vrt”

Nikica Jukić, mag.ing.agr
tel: 031/285-234

 

O NAMA

Poduzeće za komunalno gospodarstvo u pretežitom vlasništvu Grada Osijeka ima osnovnu zadaću brinuti se o čistoći, urednosti i ljepoti gradskih ulica, parkova i drugih javnih i zelenih površina. Unikom tu svoju prioritetnu zadusaću obavlja pružanjem kvalitetne usluge građanima Grada Osijeka, te Gradu kao uređenoj urbanoj sredini.

  • Korištenjem moderne tehnologije u poslovima postupanja s otpadom, poslovima održavanja zelenih površina i drugih javnih površina u Gradu Osijeku
  • Pružanje usluga održavanja čistoće i održavanja zelenih površina na siguran, pouzdan, ekonomičan i ekološki prihvatljiv način
  • Unaprjeđenje rada tehnološkim inovacijama

Usvajanje integriranog sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša strateška je odluka organizacije. Sustav upravljanja koji je uveden prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 i  ISO 14001:2015 u skladu je s najvišim europskim standardima.

VIZIJA

Vizija Unikom-a je stvoriti tvrtku koja će težiti radu u skladu sa europskim standardima i pružati usluge održavanja čistoće,odvoza komunalnog otpada,održavanja zelenih površina, ukidanje statusa otpadaza kompost i miješani građevinski materijal metodom oporabe biootpada i građevinskog otpada na siguran, pouzdan, ekonomičan i nadasve ekološki prihvatljiv način.

Poslovna usmjerenost Unikom-a je korištenje moderne tehnologije u poslovima postupanja s otpadom, poslovima održavanja zelenih površina i drugih javnih površina u Gradu Osijeku, poslovima primarne reciklaže čime se znatno olakšava posao zaposlenima, a istodobno povećava kvaliteta usluge.

Dugoročna poslovna orijentacija je uspostava poslovne organizacije sa ciljem kako biti što bolji, a koja će istovremeno omogućavati pružanje kvalitetnih komunalnih usluga svakom našem korisniku. 

MISIJA

Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo u pretežitom vlasništvu Grada Osijeka ima osnovnu zadaću brinuti se o čistoći, urednosti i ljepoti gradskih ulica, parkova i drugih javnih i zelenih površina. Unikom tu svoju prioritetnu zadaću obavlja pružanjem kvalitetne usluge građanima Grada Osijeka ponaosob, kao i Gradu kao uređenoj urbanoj cjelini.

Unikom će nastojati u cilju ostvarenja što kvalitetnijeg življenja biti trajno u službi svih svojih korisnika, svih građana Grada Osijeka i njihovih gostiju.