Danas Unikom d.o.o. u svojem sastavu ima sljedeće organizacijske jedinice:

 • Uprava Društva
 • Služba interne revizije i kontrolinga
 • Služba sustava kvalitete i zaštite okoliša
 • Služba razvoja i provedbe projekata, informacijskih tehnologija i odnosa s javnošću
 • Služba tehničkih poslova
 • Služba općih i pravnih poslova te upravljanja ljudskim resursima
 • Služba financija i računovodstva
 • Služba nabave i skladišta
 • Služba obračuna i naplate
 • Sektor gospodarenja otpadom
 • Sektor komunalnih djelatnosti
 • Zoološki vrt

Uprava Društva

Direktor

Igor Pandžić, mag. oec.
tel. 031/374-211

Služba  sustava kvalitete i zaštite okoliša

Tihana Škugor, univ.spec.oecol.
tel. 031/374-214

Služba tehničkih poslova

Bosiljko Zdilar, oec.
tel. 031/374-220

Služba općih i pravnih poslova te upravljanja ljudskim resursima

Zvonimir Sokol, dipl.iur.
tel. 031/374-226

Služba  financija i računovodstva

Blanka Prokš dipl.oec.
tel: 031/374-235

Služba nabave i skladišta

Andrijana Adžić
tel. 031/374-243

Služba obračuna i naplate

Katica Perković
tel. 031/374-223

Sektor gospodarenja otpadom

Stevo Anetić, ing.građ.
tel: 031/374-218

Sektor komunalnih djelatnosti:

RJ Zelenilo

Jure Smajić, ing.prosp.arch.
tel: 031/274-403

RJ Prometnice

Marijo Mišetić, struč.spec.ing.aedif.
tel: 031/250-861

RJ Javna higijena

Tomislav Bilić, oec.
tel: 091/3742-153

Zoološki vrt

Nikica Jukić, mag.ing.agr
tel: 031/285-234

O NAMA

Poduzeće za komunalno gospodarstvo u pretežitom vlasništvu Grada Osijeka ima osnovnu zadaću brinuti se o čistoći, urednosti i ljepoti gradskih ulica, parkova i drugih javnih i zelenih površina. Unikom tu svoju prioritetnu zadaću obavlja pružanjem kvalitetne usluge građanima Grada Osijeka, te Gradu kao uređenoj urbanoj sredini.

 • Korištenjem moderne tehnologije u poslovima postupanja s otpadom, poslovima održavanja zelenih površina i drugih javnih površina u Gradu Osijeku
 • Pružanje usluga održavanja čistoće i održavanja zelenih površina na siguran, pouzdan, ekonomičan i ekološki prihvatljiv način
 • Unaprjeđenje rada tehnološkim inovacijama

Usvajanje integriranog sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša strateška je odluka organizacije. Sustav upravljanja koji je uveden prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 i  ISO 14001:2015 u skladu je s najvišim europskim standardima.

VIZIJA

Vizija Unikom-a je stvoriti tvrtku koja će težiti radu u skladu sa europskim standardima i pružati usluge održavanja čistoće,odvoza komunalnog otpada,održavanja zelenih površina, ukidanje statusa otpadaza kompost i miješani građevinski materijal metodom oporabe biootpada i građevinskog otpada na siguran, pouzdan, ekonomičan i nadasve ekološki prihvatljiv način.

Poslovna usmjerenost Unikom-a je korištenje moderne tehnologije u poslovima postupanja s otpadom, poslovima održavanja zelenih površina i drugih javnih površina u Gradu Osijeku, poslovima primarne reciklaže čime se znatno olakšava posao zaposlenima, a istodobno povećava kvaliteta usluge.

Dugoročna poslovna orijentacija je uspostava poslovne organizacije sa ciljem kako biti što bolji, a koja će istovremeno omogućavati pružanje kvalitetnih komunalnih usluga svakom našem korisniku. 

MISIJA

Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo u pretežitom vlasništvu Grada Osijeka ima osnovnu zadaću brinuti se o čistoći, urednosti i ljepoti gradskih ulica, parkova i drugih javnih i zelenih površina. Unikom tu svoju prioritetnu zadaću obavlja pružanjem kvalitetne usluge građanima Grada Osijeka ponaosob, kao i Gradu kao uređenoj urbanoj cjelini.

Unikom će nastojati u cilju ostvarenja što kvalitetnijeg življenja biti trajno u službi svih svojih korisnika, svih građana Grada Osijeka i njihovih gostiju.