Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek pravni je sljednik bivšeg Komunalnog poduzeća Osijek, kojeg je osnovao tadašnji Narodni odbor Općine Osijek 01. srpnja 1960. godine. Od tada u nekoliko navrata Unikom je mijenjao pravni status i ustrojstvo.
U većinskom je vlasništvu Grada Osijeka, ima osnovnu zadaću brinuti se o čistoći, urednosti i ljepoti gradskih ulica, parkova i drugih javnih i zelenih površina. Unikom tu svoju zadaću obavlja pružanjem kvalitetne usluge građanima grada Osijeka, te gradu kao uređenoj urbanoj sredini.

Osim usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, obavlja poslove na održavanju čistoće javno prometnih površina na području grada Osijeka, poslove održavanje javnih zelenih površina i fontana, poslove održavanja vertikalne prometne signalizacije i zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih pješačkih površina, poslove na održavanju nerazvrstanih cesta, pješačkih zona, staza i trgova, poslove na čišćenju divljih deponija, uklanjanju panjeva, održavanju nathodnika.Odlaganje sakupljenog komunalnog otpada obavlja se na odlagalištu Lončarica Velika.

Također, Unikomu je kao i posljednjih 40 godina povjereno upravljanje osječkim zoološkim vrtom.

Nakon pozitivne 2013. godine, poslovanje u 2014. godini je konsolidirano i realna su očekivanja da ćemo poslovnu godinu završiti pozitivnim poslovnim rezultatom. Unatoč recesiji, te negativnom trendu pada gospodarstva, koje se izravno reflektira kako na planirani dio prihoda od gospodarskih subjekata, tako i na planirano punjenje gradskog proračuna, što nadalje uzrokuje i nešto manji budžet planiran od strane gradske uprave za obujam poslova koje kao ugovornu obvezu na godišnjoj bazi obavlja Unikom. Dakako, generalno broj i opseg poslova propisanih programima održavanja nije smanjen. Tako i dalje ostaju u punom opsegu poslovi vezani uz čistoću i urednost javnih gradskih prostora, odvoz i sakupljanje miješanog komunalnog i odvojenog otpada.

U skladu s europskim standardima tvrtka Unikom d.o.o. 2004. godine uvela je, primjenjuje i održava sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008.
U svibnju 2010 god. u Unikomu je implementiran sustav upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2004.
U 2014. godini nastavljamo sa poboljšanjima sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, koji nas potiče na poboljšanje razine unutarnje organiziranosti rada i kvalitete usluga koje pružamo korisnicima, i utječe na reference Unikoma kao dominantnog i ozbiljnog pružatelja komunalnih usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, čišćenja javnih površina, održavanja javnih zelenih površina, te održavanja nerazvrstanih cesta, pješačkih zona i nogostupa.

Danas “Unikom“ d.o.o. Osijek u svojem sastavu ima radne jedinice:

  • Čistoća
  • Zelenilo
  • Prometnice
  • Zoološki vrt
Ured direktora
Direktor

Davor Vić, dipl. ing. građ.
tel. 031/374-211

Služba općih, kadrovskih i pravnih  poslova

Zvonimir Sokol, dipl.iur.
tel. 031/374-226

Služba  financija i računovodstva

Željka Kokeza dipl.oec
tel: 031/374-233

Služba nabave

Andrijana Adžić
tel. 031/374-243

Služba tehničkih poslova

Bosiljko Zdilar, oec.
tel. 031/374-220

RJ Čistoća

Stevo Anetić, ing.građ.
tel: 031/374-218

RJ Zelenilo

Jure Smajić, ing.prosp.arch.
tel: 031/274-403

RJ Prometnice

Marijo Mišetić, struč.spec.ing.aedif.
tel: 031/250-861

RJ Zoo vrt

Denis Vedlin, dipl.ing.
tel: 031/285-234