JEDNOSTAVNA NABAVA

Građevinski materijal za odvodnju cesta:

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Poziv – 13092021

Dokumentacija

Izjava o pravu na reklamaciju

Izjava o roku isporuke

Ponudbeni list

Troškovnik


Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2021. godinu

PLAN NABAVE 2021.

Izjave o ne postojanju sukoba interesa ovlaštenih predstavnika naručitelja

Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama – 2021. godina:

Web, društvene mreže, edukativni priručnici i online priručnici – objava 06.10.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA I KOMUNALNA OPREMA (ponovljeni postupak) – objava 08.10.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

Oprema za dječja igrališta i komunalna oprema – objava 20.09.2021. – poništeni postupak

Dokumentaciju preuzmite ovdje

Gorivo za vozila i strojeve – objava 03.09.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

Usluga preuzimanja i zbrinjavanja plastičnog otpada s područja grada Osijeka –  objava 30.08.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

ASFALT I BITUMEN – objava 15.07.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

KAMEN ZA GRADNJU – objava 12.07.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

LAKA DOSTAVNA VOZILA – objava 24.06.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje  poništeni postupak

FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU KOMUNALNOG VOZILA ZA ĆIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA – zapremnine 8 m3 – objava 21.05.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

BETON – objava 19.05.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

GUME ZA VOZILA, TRAKTORE I RADNE STROJEVE – objava 17.05.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

USLUGE OSIGURANJA – objava 13.05.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU LAKIH TERETNIH VOZILA – objava 07.05.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA ZA NADOGRADNJE SPECIJALNIH VOZILA – objava 21.04.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje – poništeni postupak

REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA ZA VOZILA IVECO – objava 09.04.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

FINANCIJSKI LEASIING ZA NABAVU SAMOHODNIH KOSILICA – objava 23.02.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

POŠTANSKE USLUGE – NABAVA DRUŠTVENIH I DRUGIH POSEBNIH USLUGA – objava 18.02.20201.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU SPECIJALNIH KOMUNALNIH VOZILA – objava 08.02.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

REZERVNI DIJELOVI POLJOPRIVREDNIH STROJEVA – objavljeno 03.02.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU ASFALTNOG FINIŠERAObavijest o nadmetanju

VREĆE ZA OTPAD -objava 12.01.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

MESO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA – objava 12.01.2021.

Dokumentaciju preuzmite ovdje


Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2020. godinu

PLAN NABAVE 2020. – IV. IZMJENA

PLAN NABAVE 2020. – III. IZMJENA

PLAN NABAVE 2020. – II. IZMJENA

PLAN NABAVE 2020. – I. IZMJENA

PLAN NABAVE 2020.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave i izjave o ne postojanju sukoba interesa ovlaštenih predstavnika naručitelja

Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama – 2020. godina:

SPECIJALNO KOMUNALNO VOZILO ZA PRIKUPLJANJE PLASTIKE SA SPIRALNIM TRANSPORTEROM -16 m3 – objava 14.12.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

DROBILICA – objava 16.10.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

KAMEN ZA GRADNJU – objavljeno 14.10.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

SOL ZA POSIPAVANJE CESTA – objava 21.09.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU SPECIJALNOG VOZILA ZA KOMUNALNI OTPAD

SA SPIRALNIM TRANSPORTEROM ZAPREMNINE 16m3 – objava 27.07.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

GORIVO ZA VOZILA I STROJEVE – objava 27.07.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

ZAŠTITNA ZIMSKA ODJEĆA – objava 08.07.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

BETONSKA GALANTERIJA – objava 03.07.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA ZA VOZILA MAN – objava29.06.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA ZA VOZILA MERCEDES – objava 18.06.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

ASFALT – objava 08.06.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

KAMEN TUCANIK – objava 11.05.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

BETON – objava 08.05.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA ZA NADOGRADNJE SPECIJALNIH VOZILA – objava 07.05.202.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU KAMION KIPER S KRANOM I OPREMOM ZA ZIMSKU SLUŽBU– objava 23.3.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU KOSILICA – objava 18.03.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

GUME ZA VOZILA, TRAKTORE I RADNE STROJEVE – objava 26.02.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

VREĆE ZA OTPAD – objava 06.02.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

POŠTANSKE USLUGE – objava 05.02.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

MESO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA– objava 28.01.2020.

Dokumentaciju preuzmite ovdje


Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2019. godinu

PLAN NABAVE 2019. – III. IZMJENA

PLAN NABAVE 2019. – II. IZMJENA

PLAN NABAVE 2019. – I. IZMJENA

PLAN NABAVE 2019.

REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE 2019.

REGISTAR UGOVORA/NARUDŽBENICA JEDNOSTAVNA NABAVA 2019.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave i izjave o ne postojanju sukoba interesa ovlaštenih predstavnika naručitelja

Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama – 2019. godina:

RADNI STROJEVI ZA KOMPOSTANU – objavljeno  25.11.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

LAKA GOSPODARSKA ELEKTRIČNA VOZILA – 2 kom – objavljeno 07.11.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU SPECIJALNIH VOZILA ZA SAKUPLJANJE I OEVOZ ODVOJENOG KOMUNALNOG OTPADA – objavljeno 04.11.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

URBANA OPREMA – objavljeno 15.10.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

SOL ZA POSIPAVANJE CESTA – objavljeno 16.09.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU SPECIJALNIH VOZILA ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ KOM. OTPADA

– PODIZAČ KONTEJNERA I KIPER S GRABILICOM – objavljeno 02.08.2019

Dokumentaciju preuzmite ovdje

GORIVO ZA VOZILA I STROJEVE – objavljeno 26.07.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU SPECIJALNOG VOZILA ZA KOMUNALNI OTPAD SA SPIRALNIM TRANSPORTEROM – 16 m3 – objavljeno 09.07.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

BETONSKA GALANTERIJA – objavljeno 04.07.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

ASFALT – objavljeno 06.06.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

SAMOHODNI ULIČNI ČISTAČ NA STRUJU – objavljeno 23.05.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

KAMEN TUCANIK – objavljeno 15.05.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

BETON – objavljeno 15.05.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

REZERVNI DIJELOVII USLUGE SERVISA ZA VOZILA IVECO – objavljeno 09.05.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA ZA VOZILA MERCEDESE – objavljeno 30.04.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

REZERVNI DIJELOVI I USLGE SERVISA ZA VOZILA MAN – objavljeno 30.04.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA – objavljeno 26.04.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

USLUGE OSIGURANJA – objavljeno 19.04.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU KOMBINIRANE PREDNJE KRANSKE KOSILICE ZA UNIMOG – objavljeno 05.04.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA ZA NADOGRADNJE SPECIJALNIH VOZILA – objavljeno 08.03.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

DIJELOVI POLJOPRIVREDNIH STROJEVA – objavljeno 06.03.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU SPECIJALNOG VOZILA ZA KOMUNALNI OTPAD SA POTISNOM PLOČOM 16 M3– objavljeno 21.2.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

SPREMNICI ZA STAKLENU AMBALAŽU, METALNU AMBALAŽU I BIOOTPAD– objavljeno 19.2.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

VREĆE ZA OTPAD – objavljeno 09.01.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

MESO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA -objavljeno 04.01.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje


-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2018. godinu

Pregled nabave za 2018. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2017. godinu

Pregled nabave za 2017. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2016. godinu

Pregled nabave za 2016. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2015. godinu

Pregled nabave za 2015. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2014. godinu

Pregled nabave za 2014. godinu pogledajte OVDJE