Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2019. godinu

Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama – 2019. godina:

VREĆE ZA OTPAD – objavljeno 09.01.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

MESO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA -objavljeno 04.01.2019.

Dokumentaciju preuzmite ovdje


-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2018. godinu

Pregled nabave za 2018. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2017. godinu

Pregled nabave za 2017. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2016. godinu

Pregled nabave za 2016. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2015. godinu

Pregled nabave za 2015. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2014. godinu

Pregled nabave za 2014. godinu pogledajte OVDJE