U srijedu 28.listopada 2015. god. u Sremskoj Mitrovici održan je IV. Forum o gospodarenju otpadom. Ovaj forum tematski je zamišljen kao rekapitulacija vidljivih rezultata projekta i definira sinergiju između komunalih tvrtki i gradske uprave da implementiraju projekte odvojenog prikupljanja otpada, građana koji sustave upravljanja otpadom koriste i reciklažne industrije koja odvojeno prikupljeni otpad reciklira i iz njega stvara novu vrijednost. Ovakvim krugom se razvija lokalna zelena ekonomija te se potiće otvaranje novih radnih mjesta uz pomoć resursa koji bi u protivnom bili odbačeni na odlagališta širom Hrvatske i Srbije. Iz dosada obrađenih tema kreirali smo viziju o tome kako trebaju izgledati napredni sustavi upravljanja otpadom, kako financijski motivirati građane (naplata prema količini) i koje su tehnike za smanjenje biorazgradivog otpada.

Forum je organiziran u sklopu projekta prekograničnog programa Hrvatska – Srbija 2007 – 2013 pod nazivom „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA koji provode JKP „Komunalije“ Sremska Mitovica i „Unikom“d.o.o. ,Osijek, kao nositelji projekta i projektni partneri : Grad Sremska Mitrovica, Ekološki klub Grada Sremska Mitrovica, CEKOR-Subotica, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje i Udruga za zaštitu prirode i okoliša „Zeleni Osijek“.