Čine Odjel informatičkog sustava, Odjel strojnog i voznog parka, Tehnički odjel i Radna jedinica „Premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila“. Predmetni sektor izrađuje nacrte i operativne planove vezane za tehničke poslove Poslodavca, predlaže i uvodi mjere za unaprjeđenje organizacije rada i radnih procesa, vrši procjenu tehničkih rješenja te nadzire provedbu odabranih rješenja, osigurava cjelovitu tehničku podršku potrebnu za provedbu radnih procesa, vodi brigu o ispravnosti i funkcionalnosti te održavanju cjelokupnog voznog i strojnog parka Poslodavca, osigurava sva potrebna materijalna, tehnička i druga sredstva za rad kao i racionalno trošenje istih, vodi održavanje čistoće poslovnih prostorija u sjedištu Poslodavca, skrbi o radu vratarske službe na svim lokalitetima Poslodavca, vodi evidenciju ulazaka i izlazaka stranaka u sjedištu Poslodavca, održavanje i implementaciju informacijskih tehnologija, organizira i vodi poslovanje skladišta, prijem i izdavanje robe sa skladišta, obavlja poslove premještanja i blokiranja nepropisno parkiranih ili zaustavljenih motornih vozila.