Osnovna je zadaća radne jedinice ”Zelenilo” održavanje i njega parkova i osječkih javnih zelenih površina, hortikulturnih nasada, dječjih igrališta, urbane opreme i fontana. Više od 300.000 m² parkovnih travnjaka, 8.800 m² nasada ukrasnoga grmlja i trajnica, 2.000 m² cvjetnjaka, 5.000 m živih ograda i preko 220 ha gradskih i prigradskih travnatih površina, pokosa i livada obuhvaćeno je redovnim održavanjem i njegom tijekom cijele godine.

Osječki parkovi, hortikulturni objekti i gradski cvjetnjaci mnogim su gradovima u Hrvatskoj postali primjer uređenosti, a da Osijek s RJ ”Zelenilo” ostaje pionir u krajobraznom promišljanju i održivom prostornom uređenju potvrđuju površine kakvima se mogu podičiti i gradovi zapadne Europe: Sakuntalin park, Rondel velikana, Šetalište J. Petovića na Sjenjaku i retfalački Trg hrvatskih branitelja.

Osijek je prepoznatljiv po svojim parkovima, kilometrima dugim promenadama uz obalu Drave te gradskim alejama i drvoredima, a na Radnoj je jedinici ”Zelenilo” da svojim djelovanjem unaprjeđuje zelenu ostavštinu bivših generacija te stručnim vodstvom stvori novi zeleni i održivi zalog za budućnost.

radna-jedinica-zelenilo-unikom