Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo uspostavlja sustav upravljanja kvalitetom radi postizanja i održavanja kvalitete svojih usluga. Kao tvrtka i kao pojedinci nastojimo biti najbolji u onome što radimo: održavanje čistoće, odvoz komunalnog otpada i održavanje zelenih površina, ukidanje statusa otpada za kompost i miješani građevinski materijal metodom obrade biootpada i građevinskog otpada. U tom nastojanju usmjereni smo na zadovoljstvo korisnika naših usluga.

Politiku kvalitete definira Uprava tvrtke, a ona se preko predstavnika za kvalitetu i zaštitu okoliša brine o provođenju politike kvalitete i zaštite okoliša kroz dokumentirani sustav kvalitete i zaštite okoliša. Nadzorom nad ostvarenim rezultatima koristeći se suvremenim metodama u rješavanju problema Uprava donosi odluke za poboljšanje kvalitete cjelokupnog poslovanja Organizacije.

Sustav kvalitete i zaštite okoliša obvezno primjenjuju radnici u Sektoru gospodarenja otpadom i Sektoru komunalnih djelatnosti- RJ Zelenilo i RJ Čistoća na svim svojim aktivnostima koje provode i poslovima koje rade. Radnici tvrtke temeljni su pokretači sustava, jer svojim osobnim znanjem i zalaganjem ostvaruju postavljene ciljeve. U okviru svojih ovlaštenja odgovorni su za kvalitetu svoga rada.

Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo obvezuje se trajno unapređivati svoj sustav kvalitete i zaštite okoliša, usklađivati ga sa zahtjevima korisnika svojih usluga, zahtjevima propisa i normi radi neprekidnog poboljšanja kvalitete svojih usluga u odnosu na postavljene zahtjeve.

Svjesni smo činjenice da je održavanje obostranog korisnog partnerskog odnosa sa dobavljačima nezaobilazna komponenta uspješnog poslovanja i garancija kvalitete u isto vrijeme. Dobavljače biramo na osnovu kriterija koji osiguravaju kvalitetne materijale i proizvode i koji vode brigu o zaštiti okoliša i utjecaju njihovih proizvoda i materijala na okoliš.

Kroz definiranje značajnih aspekata okoliša prepoznajemo naše ciljeve  koje želimo realizirati u sustavu upravljanja zaštite okolišem te izrađujemo planove i programe za realizaciju definiranih ciljeva.

Aktivnosti svih naših zaposlenika usmjerene su stalnom poboljšavanju zaštite okoliša, kao i sprečavanje onečišćenja.

U sve naše procese u sustavu upravljanja zaštitom okoliša uključili smo i obvezu ispunjavanja zahtjeva zakonodavstva, te poštivanje propisa na koje je naša tvrtka pristala.

Obrazovanje zaposlenika po pitanju zaštite okoliša jest neprekidan zadatak, a direktor osigurava sve potrebne preduvjete za njezinu realizaciju.

Za sve nesukladnosti prema okolišu odgovara njegov izvršitelj, a svi zaposlenici se moraju zalagati da  svoje poslove naprave dobro prvi  i svaki sljedeći put.

 

U Osijeku, 02.11.2023.

Direktor:

Igor Pandžić, mag. oec.