Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2017. godinu

PLAN NABAVE 2017.

DOPUNA I IZMJENA PLANA NABAVE 2017. – 13.09.2017.

DOPUNA I IZMJENA PLANA NABAVE 2017. – 27.04.2017.

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA 2017.

REGISTAR JEDNOSTAVNE NABAVE 2017.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA

-SOL ZA POSIPAVANJE CESTA

Objava od 04.10.2017.- Dokumentacija za nadmetanje

-POSUDE ZA BIOOTPAD ZA PROJEKT 2REGIONS2SUSTAIN INTERREG V-A HUHR/1601/3.1.1/0032

Objava od 21.9.2017.- Dokumentacija za nadmetanje

PRETHODNO SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – 20.07.2017.

Unikom d.o.o. Osijek, Ružina 11a, temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

– GORIVO ZA VOZILA I STROJEVE

Objava od 31.07.2017.- Dokumentacija za nadmetanje

-REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA ZA NADOGRADNJE SPECIJALNIH VOZILA

Objava od 25.04.2017.- Dokumentacija za nadmetanje

-ASFALT

Objava 06.04.2017.- Dokumentacija za nadmetanje

-BETONSKA GALANTERIJA

Objava 31.03.2017.- Dokumentacija za nadmetanje

– KAMEN TUCANIK

Objava 30.03.2017.- Dokumentacija za nadmetanje

– BETON

Objava 30.03.2017.- Dokumentacija za nadmetanje

– USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABVU SPECIJALNIH VOZILA ZA SAKUPLJANJE OTPDA

Objava 27.03.2017.- Dokumentacija za nadmetanje

– REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA ZA VOZILA MAN

Objava 23.03.2017.- Dokumentacija za nadmetanje

– REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA ZA VOZLA IVECO

Objava 23.03.2017.- Dokumentacija za nadmetanje

– REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA ZA VOZILA MERCEDES

Objava 23.03.2017.- Dokumentacija za nadmetanje

-Rezervni djelovi i usluge servisa za nadogradnje specijalnih vozila – PONIŠTENI POSTUPAK

Objava 22.03.2017.- Dokumentacija za nadmetanje


PRETHODNO SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Unikom d.o.o. Osijek, Ružina 11a, temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

– Usluga financijskog leasinga za najam teretnih vozila – 3 kom

Objava 01.03.2017. – Dokumentacija za nadmetanje

– Dijelovi poljoprivrednih strojeva

Objava 15.02.2017. – Dokumentacija za nadmetanje 

– Usluga financijskog leasinga za najam kosilica – 3 komada

Objava 14.02.2017. – Dokumentacija za nadmetanje