OPORAVILIŠTE OSIJEK

Naziv projekta korisnika: Unaprjeđenje postojećih i uspostava novih kapaciteta za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištu Unikom d.o.o. – Radna jedinica Zoološki vrt

Kratki opis projekta: Projekt uključuje izgradnja karantene s prostorima za izolaciju i smještaj životinja uključujući i prostorije veterinarske ambulante. U projektu je predviđena i izgradnja volijera za izletavanje. Ti prostori će omogućiti životinjama da ojačaju, razviju otpornost i koordinaciju, povrate letne i lovne sposobnosti. Osim izgradnje novoga objekta postojeći objekt nadogradit će se i proširiti s pet novih nastambi za oporavak kako bi bili u mogućnosti zbrinuti veći broj životinja, kao i one skupine divljih životinja za koje do sada nije bilo odgovarajućeg smještaja u oporavilištima. Također će se gradit i nadstrešnica za potrebe smještanja dodatne opreme, hladnjače za deponiranje hrane, te vozila namijenjenih za prijevoz životinja i hrane za životinje.

Tijekom dvije i pol godine provedbe projekta, provodit će se aktivnosti kojima se želi ojačati svijest o očuvanju vrsta koje se zbrinjavaju u oporavilištu na način da će se izraditi i provesti programi edukacija za stručne prakse učenika srednjih škola veterinarskih i prirodoslovnih usmjerenja. Za podizanje svijesti šire javnosti, uz novu web stranicu na kojoj će se nalaziti sve projektne i informativne aktivnosti i kampanju društvenih mreža, izradit će se online edukativni priručnici za rukovanje i ponašanje prema životinjama koje su pronađene ozlijeđene te za prepoznavanje najčešćih vrsta koje se zbrinjavaju u oporavilištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je unaprjeđenje sustava zbrinjavanja životinja i ojačavanja zelene infrastrukture uz promicanje značaja prirodne baštine grada Osijeka kroz izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kompleksa oporavilišta.

Osim toga cilj Oporavilišta je i da šira javnost stekne osnovna znanja o biologiji životinja i njihovih staništa, kroz podizanje svijesti o dobrobiti i zaštiti životinja i upoznavanjem prirodnog ponašanja divljih životinja. U tom smislu, kroz edukaciju možemo utjecati na javnost da svatko od nas može pomoći očuvanju vrsta čak i s minimalnim naporom, telefonskim pozivom, pružanjem prve pomoći ili transportom životinje do oporavilišta ili veterinara.

Izgradnjom, rekonstrukcijom i opremanjem kompleksa oporavilišta rezultirat će zbrinjavanjem većeg broja životinja gdje će se karantenski objekt osim za potrebe karantene, koristiti za životinje za koje je potrebna intenzivna skrb.

Ukupan iznos projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupan iznos projekta: 7.058.764,28 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 5.999.949,63 HRK

Nacionalno sufinanciranje FZOEU: 927.570,56 HRK

Sredstva korisnika: 131.244,09 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 15.10.2020. – 15.04.2023.

Kontakt osoba za više informacije:

Nada Kožul

Voditeljica pripreme i provedbe projekata

nada.kozul@unikom.hr

031 374 234

099 589 8750

Poveznice:

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/

*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

*Sadržaj je isključiva odgovornost Unikoma d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.