Jedan od glavnih ciljeva aktualnog projekta je edukacija šire javnosti o najčešćim vrstama ili skupinama divljih životinja sa područja Hrvatske koje se zbrinjavaju i oporavljaju u Zoološkom vrtu u Osijeku. Sistematske kategorije životinja koje se zbrinjavaju u ovom oporavilištu su sisavci (Mammalia) iz reda zvijeri (Carnivora) te ptice (Aves) iz redova jastrebovke (Accipitriformes), sokolovke (Falconiformes) sovovke (Strigiformes) i rodarice (Ciconiiformes), koje su uvrštene na popis ugroženih i rijetkih vrsta strogo zaštićenih životinja u Republici Hrvatskoj a koje su prioritetne za zbrinjavanje.

U tu svrhu djelatnici Odjela za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, mr.sc. Ivana Vrućina i doc.dr.sc. Goran Vignjević, sadržajno su osmislili prvi online priručnik naziva „Priručnik za prepoznavanje najčešćih vrsta ili skupina životinja s područja Republike Hrvatske koje se zbrinjavaju u oporavilištu Zoološkog vrta u Osijeku“, koji je u završnoj fazi.

Osim navedenog odrađeni su i sastanci sa djelatnicima Unikom d.o.o. – Radna jedinica Zoološki vrt u Osijeku te je obavljena razmjena iskustava, fotodokumentacije i mišljenja.