Tijekom veljače 2022. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, na temelju članka 67. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), uputilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovlaštenje oporavilišta za divlje životinje svim zainteresiranim javnim osobama sa područja Republike Hrvatske.

Nakon isteka petogodišnje odluke, tadašnjeg ministra zaštite okoliša i energetike dr. sc Slavena Dobrovića o odabiru pravne osobe Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo – Radna jedinica Zoološki vrt iz Osijeka kao institucije koja udovoljava svim propisanim uvjetima za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje, potrebno je da se ista odazove javnom pozivu, kako bi produžili ovlaštenje i nastavili sa svojim djelovanjem.

Obzirom da je pravna osoba Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo – Radna jedinica Zoološki vrt iz Osijeka ustanova upisana u sudski registar i registrirana za djelatnost zoološkog vrta, te da ispunjava potrebne uvjete navedene u javnom pozivu, tijekom mjeseca ožujka 2022. godine, pripremili su potrebnu dokumentaciju, podatke i dokaze te popunili sve potrebne obrasce za odgovor na javni poziv.

Navedena pravna osoba iskazala je interes za obavljanje sljedećih poslova više navedenih kategorija životinja koje namjerava zbrinjavati u oporavilištu, a za koje ima osigurane uvjete za smještaj i provođenje skrbi:

1.    skrbi o živim jedinkama strogo zaštićenih divljih životinja iz skupine kralješnjaka (sisavci, ptice i gmazovi), koje potječu iz prirode Republike Hrvatske i pronađene su iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene i/ili otrovane, u svrhu njihovog oporavka i povratka u prirodu,i

2.    privremenog zbrinjavanja živih jedinki divljih životinja (sisavci, ptice, gmazovi i ribe) zaplijenjenih ili oduzetih na temelju odredbi Zakona o zaštiti prirode i Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, br. 94/13 i 14/19), do pravomoćnog okončanja postupka i odluke Ministarstva o daljnjem postupanju  s njima.

Rok za podnošenje zahtjeva bio je otvoren 30 dana, od dana objave javnog poziva, a pravna osoba Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo – Radna jedinica Zoološki vrt iz Osijeka, javila se na isti u navedenom vremenskom roku, te očekuje produženje ovlaštenja.

 mr. sc. Ivana Vrućina

Odjel za biologiju

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku