Tijekom prosinca 2021. godine potpisan je Ugovor o izgradnji oporavilišta za ozlijeđene životinje između tvrtke Unikom d.o.o. iz Osijeka i izvođača radova Planum-građenje d.o.o. iz Vukovara, te izgradnja novih nastambi može početi. Obzirom na navedeno u osječkom zoološkom vrtu biti će izgrađen prostor za izolaciju i smještaj životinja uključujući i prostorije veterinarske ambulante, volijera za izletavanje i sl. Ovaj projekt je svakako korak naprijed u prepoznavanju važnosti brige za strogo zaštićene divlje životinje, u svrhu očuvanja populacija i pozitivnog utjecaja na bioraznolikost.

Osim navedenog ovaj projekt ima i edukativnu vrijednost, pri čemu će se raditi na edukaciji opće populacije u svrhu prepoznavanja i pomoći strogo zaštićenim divljim životinjama koje su uvrštene na popis ugroženih i rijetkih vrsta strogo zaštićenih životinja u Republici Hrvatskoj a koje su prioritetne za zbrinjavanje.

Djelatnici Odjela za biologiju, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, mr.sc. Ivana Vrućina i doc.dr.sc. Goran Vignjević, sadržajno su osmislili i napisali dva priručnika koja će uskoro biti postavljena online na stranicama Unikoma. Prvi priručnik naziva Priručnik za prepoznavanje najčešćih vrsta ili skupina životinja s područja Republike Hrvatske koje se zbrinjavaju u oporavilištu Zoološkog vrta u Osijeku“, pomoći će u edukaciji šire javnosti kako prepoznati najčešće vrste ili skupine divljih strogo zaštićenih životinja sa područja Hrvatske te koja je njihova važnost na području regije. Također će se moći upoznati i sa zaštitom svake pojedine vrste na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Drugi priručnik naziva Priručnik za rukovanje i ponašanje prema divljim, strogo zaštićenim životinjama koje su pronađene iscrpljene, ozlijeđene, bolesne, ranjene ili otrovane“, pomoći će svakoj osobi koja je voljna pomoći unesrećenim životinjama. U priručniku se nalaze i „PROTOKOLI O NAČINU KOMUNIKACIJE I POSTUPANJA U SLUČAJU ZBRINJAVANJA DIVLJIH STROGO ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA“ koji daju detaljne upute kako i na koji način postupati sa pronađenim ozlijeđenim životinjama na koje je osoba naišla u prirodi.

Osim navedenog, jedan od glavnih ciljeva ovoga projekta je i humanost na djelu, jer će se njime nastojati skrbiti o najslabijim jedinkama životinja na području Republike Hrvatske kojima je potrebna naša pomoć.

Mr.sc. Ivana Vrućina

Odjel za biologiju

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku