Odluku o načinu odvoza komunalnog otpada za Općinu Čepin možete preuzeti ovdje: Odluka o nacinu obracuna odvoza komunalnog otpada – Opcina Cepin