U petak 17. travnja 2015. u organizaciji Grada Osijeka održana je eko akcija čišćenja otpada nepravilno odloženog u okoliš pod nazivom ”Zelena čistka 2015. – jedan dan za čisti okoliš”.
Akcija se provodi u sklopu globalnog pokreta Let’s do it! World cleanup 2015. na području cijele Hrvatske.
Učenici Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđer Bošković uz pomoć djelatnika Unikoma d.o.o. sanirali su divlju deponiju nastalu nepravilnim odlaganjem otpada na lokaciji Dravske ulice na mjestu gdje ona izlazi na obalu rijeke Drave i tako dali svoj doprinos ovoj globalnoj akciji.