Tvrtka Unikom d.o.o. i ove godine sudjelovala je na Proljetnom sajmu na Pampasu u Osijeku. U sklopu sajma u subotu 04.03.2017. održano je i  stručno predavanje Tihane Škugor,univ.spec.oecol., voditeljice sustava kvalitete i zaštite okoliša u Unikomu pod nazivom ”Razvoj sustava primarne selekcije otpada u gradu Osijeku”.

Na Sajmu smo po prvi puta predstavili i naš novi proizvod- kompost koji je nastao sakupljanjem i obradom biootpada sa područja grada Osijeka, a ispitan od strane Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.