Predstavnice Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, Nada Kožul i Matea Rešetar, 14. srpnja, 2016. godine, sudjelovale su na radionici i press konferenciji projekta REGION2SUSTAIN, čiji se završetak polako bliži kraju (31.08.2016.) .
Cilj ovog događaja bio je upoznati građane sa aktivnostima koje su do sada provedene na mađarskoj, te hrvatskoj strani, kao i predstaviti sve postignute rezultate u sklopu projekta. Ono što je vrlo izgledno, a bio je osnovni cilj projekta, jest smanjena količina organskog otpada u sustavu prikupljanja otpada za 1200 tona na godišnjoj razini. Kroz projekt je podijeljeno nekoliko tisuća posuda za bio – otpad na obje strane granice te je podignuta svijest ljudi o važnosti odvajanja otpada, u ovom slučaju organskog otpada.
Nakon što su predstavljene sve aktivnosti projekta te do sada postignuti rezultati, dan je kratak osvrt na planove budućeg razvoja u upravljanju otpadom, kako na hrvatskoj, tako i na mađarskoj strani.
Nakon konferencije, održana je i radionica na kojoj su građani informirani o tome kako koristiti posude za bio – otpad.

Fotografije pogledajte u galeriji projekta.