Na temelju čl. 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba ( NN 26/15), te čl. 7. st. 2. Pravilnika o sponzorstvima i donacijama trgovačkog društva Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, direktor Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, donosi sljedeću:

ODLUKA
o dodjeli financijskih sredstava, odnosno donacija u 2017.g.

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni poziv za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija za 2017.g., objavljen 08. veljače 2017.g.
II.

U 2017.g. će se u okviru ovog Javnog poziva, iz proračuna Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo financirati provedba programa i projekata koje organiziraju i provode udruge, kako slijedi u privitku

Odluka o dodjeli financijskih sredstava, odnosno donacija u 2017.g._resized