Na temelju čl. 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba ( NN 26/15), te čl. 7. st. 2. Pravilnika o sponzorstvima i donacijama trgovačkog društva Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, direktor Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, donio je odluku o dodjeli financijskih sredstava, odnosno donacija u 2016.g.

Potpisanu odluku možete preuzeti OVDJE