Obavještavamo cijenjene korisnike naših usluga o mogućnosti odvoza staklene i metalne ambalaže izdvojene iz komunalnog otpada.
Unikom d.o.o. će od 01. listopada organizirano prikupljati i odvoziti staklenu i metalnu ambalažu po sustavu od „vrata do vrata”
Usluga je besplatna, a korisnik ima pravo uslugu koristiti šest puta (6) godišnje, odnosno jednom (1) u dva mjeseca.
Prikupljanje i odvoz obavljat će se po pozivu korisnika na broj: 031/374-219.

OBA