Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2017. godinu putem javnog prikupljanja prijava. Maksimalni iznos donacije ili sponzorstva po pojedinačnoj prijavi iznosi 20.000,00 kn godišnje.

VIŠE NA: Javni poziv za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstava za 2017. god.