Svi građani zainteresirani za zapošljavanje u Unikom d.o.o., mogu poslati otvorenu zamolbu za posao poštom ili dostaviti istu osobno na adresu Unikom d.o.o., Ružina 11/a, Osijek ili putem e-pošte na unikom@unikom.hr.

Otvorena zamolba za posao je zamolba za rad u Unikom d.o.o., neovisno o tomu je li u trenutku slanja zamolbe oglašeno slobodno radno mjesto, te je isključivo pokazatelj interesa pojedinca za rad u Unikom d.o.o. i ne predstavlja prijavu za određeno radno mjesto, što znači da nije obvezujuća.

Ukoliko se ukaže potreba za zasnivanjem radnog odnosa za određeno radno mjesto, Uprava Unikom d.o.o. će razmotriti zaprimljene zamolbe koje odgovaraju uvjetima radnog mjesta, te kontaktirati podnositelja za kojeg smatra da udovoljava svim potrebnim kvalifikacijama. Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi Uprava, na temelju vlastite ocjene nakon prethodno obavljenog razgovora sa pozvanim podnositeljem zamolbe.