U sklopu projekta REGION2SUSTAIN koji provode Unikom d.o.o. i Reginalna razvojna agencija Slavonije i Baranje zainteresiranim građanima je osigurano 500 kompostera za odvajanje bio otpada.

Obavještavamo građane da se predbilježbe za kompostere više ne primaju.

Zahvaljujemo svima koji su prepoznali važnost odvojenog prikupljanja biootapda.