Direktor Unikoma Igor Pandžić sa suradnicima iz Sektora gospodarenja otpadom danas je sudjelovao kao jedan od panelista prve Waste management 2023 konferencije u Beogradu.

Na konferenciju je pozvan kao primjer dobre prakse u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Dodatni razlog je i to što je Osijek prvi od velikih gradova u RH koji je prešao stopu od 50% odvojeno sakupljenog iskoristivog otpada te je dosegao najviše europske standarde u primarnoj selekciji otpada odvajanjem 6 frakcija otpada na mjestu njegova nastanka.