Prema Odluci o komunalnom redu čl.63. vlasnik odnosno posjednik životinje, dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegove životinje. Unikom d.o.o. omogućio je građanima besplatne vrećice za čišćenje izmeta kućnih ljubimaca sa javnih površina koje mogu podići na blagajni Unikoma, Ružina 11a, radnim danom od 07:00 – 14:00 sati, i subotom od 08:00 – 13:00 sati.