Djelatnici Unikom-a d.o.o. održali su vježbu evakuacije i spašavanja u slučaju potresa. Provedena je vježba postupanja u slučaju potresa koja je uključivala i spašavanje ozljeđene osobe iz objekta kao i evakuaciju objekta. S obzirom da smo zemlja koja je, nažalost, u zadnje vrijeme pogođena potresima, provođenje vježbe uključivalo je i upoznavanje djelatnika kako postupati u zatvorenim objektima u slučaju potresa, a prema uputama koje je izdala Državna uprava za zaštitu i spašavanje. S obzirom da je Unikom tvrtka koja je na raspolaganju građanima i u izvanrednim situacijama, provedena vježba uključivala je elemente pripreme tvrtke za stavljanje svojih resursa na raspolaganje građanima, a prema eventualnim uputama nadležnih tijela u slučaju izvanrednih okolnosti kao što je potres. Vježba je provedena uspješno te se nadamo da neće biti potrebe za ovakvim stvarnim postupanjem.