S ciljem da se što veća količina građevnog otpada razvrstava i ne odlaže u miješani komunalni otpad, Unikom je u ožujku 2019. otvorio novo reciklažno dvorište za građevni otpad u Sarvašu.

MATERIJALI Građevinske tvrtke sad ovdje mogu odlagati beton, ciglu, crijep, pločice, keramiku, mješavinu betona, cigle, crijepa, pločica i keramike, te drvo, staklo, plastiku, otpad od jaružanja, izolacijski materijali, građevinski materijal na bazi gipsa, miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata.

Reciklažno dvorište otvoreno je šest dana u tjednu. Od ponedjeljka do petka radi od 7,00 do 15,00 sati, a subotom od 8,00 do 13,00 sati. Nije potrebna nikakva prethodna najava, a o preuzimanju otpada odnosno o razvrstavanju brinu dva djelatnika u dvorištu.

PRIVREMENO Sav dopremljeni građevinski materijal u reciklažnom se dvorištu skladišti samo privremeno.

Naime, kad se ovdje skupi predviđena količina materijala, onda započinje sljedeća faza gospodarenja otpadom odnosno reciklaže.