Svi dosadašnji radovi na obnovi cesta, postavljanju popločnjaka i novog asfalta, završeni su u dogovorenim rokovima. Trenutačno ekipa Unikomove radne jedinice Prometnice radi na uređenju nogostupa u Zvonimirovoj ulici.

REKONSTRUKCIJA Djelatnici Unikomove radne jedinice Prometnice dovršili su opsežne rekonstrukcijske zahvate na pločniku u Ribarskoj i Strossmayerovoj ulici.

Istovremeno, uz hitne intervencije, djelatnici uređuju nogostupe i ceste u svim dijelovima grada prema Programima prioriteta Gradskih četvrti i Mjesnih odbora, te prema Programu redovitog održavanja.

Unikom je nabavio novo, specijalno vozilo za čišćenja javnih gradskih površina.

PROGRAM ODRŽAVANJA Čistilica Ravo 5 pogodna je za čišćenje manjih, ali i većih površina kao što su ceste, šetnice i trgovi, a u redoviti ljetni program održavanja uključena je od početka lipnja.

Novi stroj ima znatno veći kapacitet i jaču moć usisavanja. Dolazi s izuzetno korisnim mehanizmom za mehaničko uklanjanje trave i korova uz rubove ceste ili staze kojega operateri nazivaju “trećom rukom”.