U gospodarenju otpadom Hrvatska ima cilj do 2020. za 50% smanjiti ukupnu količinu miješanog komunalnog otpada u odnosu na 2015. Također, do 2022. potrebno je odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada, prvenstveno papira, stakla, plastike, metala i biootpada.

MODELI Kroz Sustav skupljanja otpada od vrata do vrata Unikom je razvio modele za učinkovito skupljanje starog papira, plastike i biootpada.

Za potrebe prikupljanja starog papira građanima je podijeljeno 25.000 plavih posuda. Na taj je način samo tijekom 2017. prikupljeno 1.754 tone papira.

Za prikupljanje plastike građanima u kolektivnom stanovanju je podijeljeno 1.300 žutih posuda iz kojih se plastika odvozi jednom tjedno, a tijekom 2017. prikupljeno oko 640 tona plastike.

Kako sustavi za prikupljanje otpada od vrata do vrata rezultiraju najvišim stopama recikliranja i prinosa – u Osijeku je u planu nabava još 15.000 žutih posuda koje bi zamijenile PVC vrećice u koje građani individualnom stanovanju prikupljaju plastiku.

BIOOTPAD Planiran je i nabava još 15.000 smeđih posuda za biootpad koje će zamijeniti PVC vrećice za skupljanje biootpada.

Osječko Reciklažno dvorište „Zeleni Otok“ na Jugu 2 otvoreno je svakoga dana u godini od 6,00 do 22,00 sata. Ovdje građani mogu besplatno odlagati papir, karton, plastiku, metale, staklo, bijelu tehniku (primjerice, štednjake i hladnjake), te elektronički otpad, stare gume, baterije, akumulatore, motorna ulja, hidraulička ulja, fluorescentne cijevi, filtere i ambalažu onečišćenu opasnim tvarima poput ulja, boja i lakova.