Unikom je nedavno počeo s prodajom visokokvalitetnog komposta, koji nastaje u kompostani u Podravlju, no uvidjeli su i kako su građani zainteresirani za gnojidbu travnjaka. Kako je kompost prejak i možete oštetiti travu, počeli su i s proizvodnjom mješavine koju se s perforiranim valjkom može naručiti na kućnu adresu, nakon čega dostavlaju valjak i 400 kilograma kompostne mješavine za 200 kuna. Po završetku korištenja, Unikom valjak prevozi do idućeg naručitelja.