Poštovani korisnici usluge odvoza otpada,
sa zadovoljstvom vas obavještavamo da uskoro započinje isporuka smeđih i žutih posuda za biootpad i plastiku za građane Osijeka u individualnom i kolektivnom stanovanju koji ih još uvijek nemaju!Projekt vrijedan 8 milijuna kuna, koji je započeo još 2018. godine prijavom Grada Osijeka i Unikoma na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financiran je s 85% sredstava iz EU fondova, a 15% sredstava namireno je iz proračuna Grada Osijeka.Grad Osijek, odnosno njegovi građani, prvi su u Hrvatskoj dobili spremnike koji su nabavljeni kroz ovaj natječaj.
Prvih 550 spremnika (od 31.600 čija je nabavka predviđena ovim projektom) uručeno je Unikomu, a ostatak će dolaziti u nekoliko navrata.
15.500 spremnika biti će za plastiku, a 16.100 za biootpad što će korisnicima olakšati odlaganje otpada, ali i eliminirati potrebu za korištenjem mnogima neomiljenih plastičnih vreća za biootpad i plastični otpad.