U sklopu projekta „Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle – Bulky Waste Less“ BWL koji sufinancira EU kroz program Prekogranične suradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u radni posjet gradu Osijeku stigla je delegacija od četrdeset zaposlenika u komunalnim poduzećima i gradskim upravama iz Tuzle i Užica.
Sudionici su se upoznali s radom komunalnih poduzeća NEVKOŠ d.o.o. Vinkovci i UNIKOM d.o.o. iz Osijeka, kao primjer dobre prakse u gospodarenju otpadom.
Tako je danas Reciklažnom dvorištu Jug II održana prezentacija Sustava gospodarenja otpadom u gradu Osijeku.

Okupljenima se u ime Grada Osijeka obratio pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, mag.oec.mr.sc. Igor Pandžić, koji je istaknuo kako je Grad Osijek među vodećima u Hrvatskoj po selektiranju otpada.Naime, od planiranih 50% odvojenog prikupljanja otpada, još 2020. Osijek je došao na visokih 38%, a do kraja ove kalendarske godine ćemo dostići taj cilj (50%).
Dodao je i kako će do konca godine biti otvoreno i četvrto reciklažno dvorište u Osijeku, u Donjem gradu, a građanima će biti podijeljeno 15 000 žutih posuda za odvojeno prikupljanje plastike, te 15 000 posuda za biootpad. Zaključio je i kako Grad Osijek u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ulaže značajna sredstva oko gospodarenja otpadom, a u cilju saniranja postojećih odlagališta.

Nazočne je pozdravio i rukovoditelj Unikomovog Sektora gospodarenja otpadom, ing.građ. Stevo Anetić, dok je prezentaciju o Sustavu gospodarenja otpadom u gradu Osijeku održala voditeljica Službe sustava kvalitete i zaštite okoliša, univ.spec.oecol. Tihana Škugor.

Nakon reciklažnog dvorišta Jug II, gosti i predstavnici Unikoma obišli su i RD Sarvaš i kompostanu, kako bi im prenijeli pozitivnu praksu i kvalitetnu uspostavu sustava gospodarenja otpadom, a koju bi sudionici mogli koristiti u svojim sredinama.