Obavještavamo građane kojima se odvozi miješani komunalni otpad, papir, plastika i biorazgradivi otpad petkom u noćnoj smjeni, da na Badnjak iznesu svoje posude do 15 sati.

Isto će tako biti i na Silvestrovo, 31. prosinca 2021., s tim da će toga zadnjega dana u ovoj godini reciklažna dvorišta raditi po redovitom rasporedu.

Na Božić 25. prosinca 2021., miješani komunalni otpad, papir, plastika i biorazgradivi otpad se ne odvozi.

Reciklažna dvorišta neće raditi 25. i 26. prosinca 2021., kao ni 1. i 2. siječnja 2022..

Na blagdan Sveta tri kralja, 6. siječnja 2022., odvoz miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biorazgradivog otpada odvijat će se po redovitom rasporedu, a od reciklažnih dvorišta toga dana radit će jedino dežurno reciklažno dvorište na Jugu II.