Početkom lipnja 2022. godine u oporavilište je stigla mlada roda (Cicconia cicconia), koja je ispala iz gnijezda koje se već godinama nalazi na visokom dimnjaku u ulici Zeleno polje 3 na području Donjeg grada, Osijek. Pozivom građana u Zoološki vrt u Osijeku, dojavljeno je o nastalom problemu te je roda hitno i na vrijeme uhvaćena i prevezena oporavilište Zoološkog vrta. Tamo joj je pružena potreba skrb i pomoć, te je ustanovljeno da nije ozlijeđena. Ukoliko oporavak ove jedinke bude tekao bez poteškoća, velika je vjerojatnost da će se roda moći vratiti u prirodu već početkom kolovoza.

Radovi na izgradnji kompleksa oporavilišta za divlje strogo zaštićene životinje teku predviđenom dinamikom. Završeno je betoniranje temelja budućih volijera za ptice, kao i pomoćnih objekata. Iskopano je područje za postavljanje temelja buduće zgrade oporavilišta te je trenutno je naglasak stavljen na nasipavanje adekvatne količine šljunka za ojačavanje temelja buduće zgrade.

Do prve polovice mjeseca lipnja provedene su i završene radionice za različite dobne skupine ( vrtićka skupina, osnovnoškolci, studenti i opća populacija) koje su sa provedbom započete u svibnju. Radionice su osmislili i proveli profesori, magistri i docenti Odjela za biologiju te u suradnji sa djelatnicima Zoološkog vrta u Osijeku svim dobnim skupinama pripremili pravi doživljaj. Radionice su uključivale teorijski i praktični dio, koji je u potpunosti osmišljen i prilagođen svakoj dobnoj kupini ponaosob. Na radionicama se moglo vidjeti i doživjeti od upoznavanja sa tehnikama rukovanja sa divljim životinjama, ponašanja i dojave u slučaju pronalaska jedinke, priprema hrane različitim skupinama divljih životinja kao i hranjenje istih, upoznavanje i prepoznavanje različitih divljih strogo zaštićenih životinja i slično. Provedenim različitim aktivnostima nastojala se podići i ojačati svijest javnosti o važnosti očuvanja divljih vrsta.