Obavještavamo građane da će se u utorak, 30. svibnja 2023., na Dan državnosti Republike Hrvatske, odvoz miješanog komunalnog otpada, papira, plastike, stakla, metala i biootpada odvijati po redovitom rasporedu .

Od reciklažnih dvorišta, toga dana bit će otvoreno jedino RD Jug II, koje će raditi po redovitom rasporedu, od 08:00 do 20:00 sati.

Također, za građane će biti otvoren i ZOO vrt, a radno vrijeme je od 09:00 do 20:00 sati, s tim da je ulaz za posjetitelje do 19:00 sati.