Obavještavamo korisnike naših usluga da će se u srijedu, 22. lipnja 2022., na Dan antifašističke borbe, odvoz miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biorazgradivog otpada odvijati po redovitom rasporedu.
Od reciklažnih dvorišta, toga dana bit će otvoreno samo RD Jug 2, koje će raditi uobičajeno, od 08:00 do 20:00 sati.
Bit će otvoren i ZOO vrt, a radno vrijeme je od 09:00 do 20:00 sati, s tim da je ulaz za posjetitelje do 19:00 sati.