U Gradskoj upravi danas je s tvrtkom GT Trade d.o.o. iz Splita potpisan Ugovor o izvođenju dijela radova na proširenju i sanaciji odlagališta komunalnog otpada Lončarica velika u Osijeku.
Odlagalište neopasnog otpada Lončarica Velika službeno je odlagalište za područje Grada Osijeka predviđeno za rad do izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom, a do tada se poduzimaju aktivnosti sanacije i zatvaranja odlagališta na zakonom propisan način.
Točnije, bit će izgrađena nova “kazeta” na najudaljenijoj lokaciji od prvih stambenih objekata, koja će biti zabrtvljena i time onemogućiti štetne utjecaje na okoliš. Procjenjuje se, s obzirom na sve veći postotak razvrstavanja otpada, da će biti dovoljna za zbrinjavanje komunalnog otpada do izgradnje navedenog Regionalnog centra- naglasio je gradonačelnik Ivan Vrkić. Ovo je problem koji smo naslijedili i kojem nije posvećena dovoljna pažnja tijekom niza godina unazad, a ova uprava nastoji zatečeno stanje riješiti na najbolji mogući i najprofesionalniji način – nastavio je gradonačelnik.
Ukupni troškovi, prema projektantskom troškovniku, iznose 42.582.996,88 kn s PDV-om, a radovi će se izvoditi sukladno osiguranim sredstvima kroz razdoblje od tri godine (2016., 2017. i 2018. odnosno do završetka radova). Nadzor će provoditi Quadriga projekt d.o.o. iz Velike Gorice.
Ugovorena cijena radova, koje će izvoditi tvrtka GT Trade, a obuhvatit će geodetske radove, izmiještanje kanala Kunovac, ogradu dužine 500 m te temeljni brtveni sustav i odvodnju procijednih voda plohe 3 je 2.183.750,00 kn s PDV-om.
Započet će u naredna dva tjedna, a rok završetka je 120 dana od uvođenja izvođača radova u posao.

Izvor: Grad Osijek