U petak 4. ožujka 2016. god. otvoren je Proljetni sajam na Pampasu.

U sklopu sajma Unikom d.o.o. zajedno sa projektnim partnerom Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje predstavio je projekt REGION2SUSTAIN. Kroz ovaj projekt građanima će biti podjeljeno 500 kompostera za kompostiranje u individualnom stanovanju, te 3450 posuda za prikupljanje biootpada u kolektivnom stanovanju. Predstavljene su i nove usluge koje Unikom pruža svojim građanima a to su najam  električne sjeckalice za usitnjavanje granja i ostalog krupnog biootpada kao i najam kontejnera od 500l za prikupljanje biootpada.
Unikomov štand obišao je i gosp. Mario Turalija zamjenik ministra poduzetništva i obrta.

20160304_113503 DSC02313 DSC02318