U srijedu 13. prosinca 2017.u Pečuhu je održana prva prekogranična konferencija na projektu 2Regions2Sustain. Cilj konferencije je bio predstavljanje projekta „2Regions2Sustain” i gospodarenja otpadom u gradu Pečuhu, Županiji Baranya i gradu Osijeku te pružanje mogućnosti dionicima gospodarenja otpadom u prekograničnoj regiji da ostvare kontakte koji će rezultirati budućom suradnjom.