Gospodarenje otpadom bila je glavna tema konferencije OTPAD 2020 održane u Zagrebu na kojoj su sudjelovali predstavnici Unikoma.

Direktor Unikoma, Davor Vić, bio je jedan od panelista u sklopu tematskog bloka u kojem se raspravljalo o Nacionalnim i europskim regulativama u području gospodarenja otpadom. Upravo zbrinjavanje rastućih količina otpada postaje ključno civilizacijsko pitanje te je uzrok značajnog onečišćenja na globalnoj razini. Otpad je vrijedan izvor sekundarnih sirovina i oporabljenih materijala.

Svake godine unutar EU zemalja u proizvodnim procesima se koristi 16 tona materijala po osobi, od čega 6 tona postaje otpad, a više od 50% završava na odlagalištima koja redovito zagađuju tlo i uzrokuju onečišćenja vode i zraka.

U Hrvatskoj postoje mnoge dobre prakse gospodarenja, odvajanja i recikliranja, posebno u nekim sredinama koje ostvaruju rezultate na europskoj razini, iako se generalno gledajući ne može biti zadovoljan postignutom razinom gospodaenja otpadom. Poslovi s otpadom u proteklim desetljećima nisu rezultirali usvajanjem i provedbom održivih politika i modela te se često u javnosti i medijima povezuju s pojavom neopravdane gospodarske logike, poput miješanja već odvojenoga otpada, prijevoza otpada izvan ekonomski opravdanih udaljenosti itd.