Unikom d.o.o. kao vodeći partner projekta 2RegionsZOOSustain poziva vas i vaše kolege na otvarajući konferenciju projekta u srijedu 07.07.2021. u 10:30 sati  u svečanoj dvorani Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti,Cara Hadrijana 10, Osijek  .

Projekt je financiran iz programa Interreg V-A prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska, a partneri na projektu su Unikom d.o.o., Udruga EU Centar iz Osijeka, Županija Baranya i Pečuški Zoološki vrt.

Cilj konferencije je upoznati vas sa projektom 2RegionsZOOSustain kao i inovativnim načinima pristupu konceptu kružnog gospodarstva ali i načinima na koje se ZOO-loški vrtovi mogu koristiti kao inovativne platforme za edukaciju za okoliš.

Prijavnica konferencija HR

Pozivnica konferencija HR

Application HU

Opening conference HU