Na panel diskusiji koja je jučer održana u Osijeku, skup stručnjaka razmjenio je iskustva i primjere dobre prakse o održavanju i sadnji drveće, grmlja, trajnica i ljetnica iz Hrvatske i drugih europskih zemalja.

Uz predavanja stručnjaka sa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu te Urbanih šumara održala se i radionica sadnje stabala u suradnji s arboristima iz Unikoma prema europskom standardu za sadnju.

Na radionici su se mogle vidjeti i naučiti nove tehnike sadnje, sidrenja i stabilizacije stabala, priprema i iskop jame za sadnju kao i pregled same sadnice i utvrđivanje kvalitete sadnog materijala.
Prezentirale su se različite vrste prihrane te mreže za distribuciju vode, trake za spremište vode u blizini korijena kako bi biljka što bezbolnije i uspješnije prebrodila sušna razdoblja. Prezentiralo se i postavljanje ruba za zalijevanje koji štiti od izravnog utjecaja soli i oštećenja debla prilikom košnje koji se lako puni i može opskrbiti sadnicu s do čak 100 litara vode.

U vremenu koje je ispunjeno raznim stručnim izazovima, panel diskusije su pokazale koliko je važno dobiti nove ideje za održavanje javnih zelenih površina.