Prikupljanjem biootpada od građana i odlaganjem biomase prikupljene tijekom održavanja javnih zelenih površina, nakon procesa prerade proizvodimo visokokvalitetan kompost. Pogledajte kratki video u kojem objašnjavamo princip kružnog gospodarenja biootpadom koji je ključ u smanjenju ukupne količine proizvedenoga otpada.