U suradnji s Odjelom za biologiju održana je druga radionica u sklopu projekta “Unaprjeđenje postojećih i uspostava novih kapaciteta za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištu Unikom d.o.o. – Radna jedinica Zoološki vrt”.

Tema druge radionice pod nazivom “Invazivne vrste kornjača i njihov utjecaj na zavičajne vrste kornjača” bila je namijenjena studentima biologije. Tijekom radionice studenti su se upoznali s glavnim karakteristikama invazivnih crvenouhih i žutouhih kornjača i njihovom negativnom utjecaju na barsku kornjaču. Također, mogli su se vidjeti i načini hvatanja kornjača pomoću specijalnih lovki i mreža.

Ukupan iznos projekta i iznos koji sufinancira EU:
Ukupan iznos projekta: 7.058.764,28 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 5.999.949,63 HRK
Nacionalno sufinanciranje FZOEU: 927.570,56 HRK
Sredstva korisnika: 131.244,09 HRK