Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2020. godinu. LINK