Reciklažno dvorište za građevinski materijal u Sarvašu danas su uz direktora Unikoma Davora Vića posjetili zamjenik gradonačelnik Boris Piližota i pročelnica UO za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša Ljiljana Belajdžić. Istaknuto je kako je ovakvo reciklažno dvorište jedinstveno na području Osječko-baranjske županije te je na raspolaganju prvenstveno građevinskim tvrtkama koje navedene vrste otpada mogu na siguran način predati na zbrinjavanje. Odaziv građevinara je vrlo dobar s obzirom da su do otvaranja Reciklažnog dvorišta morali sami zbrinjavati ovakvu vrstu otpada. Reciklažno dvorište u Sarvašu otvoreno je radnim danom od 8 do 15 sati, a subotom od 8 do 13 sati.