Obavještavamo sve korisnike komunalne usluge odvoza mješanog komunalnog otpada da je započelo čipiranje spremnika za miješani komunalni otpad na području Općine Bilje.