Poštovani,

Obavještavamo korisnike naših usluga da će se odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog papira i plastične ambalaže dana 22. lipnja 2018. – Dan antifašističke borbe i 25. lipnja 2018. – Dan državnosti, odvoziti prema redovitom rasporedu, te molimo građane da svoje posude iznesu prema rasporedu.

Zoološki vrt otvoren je za sve posjetitelje, skela „Tvrđavica” (kompa) vozi prema redovnom rasporedu.