Poštovani,

obavještavamo korisnike naših usluga da će se odvoz miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biorazgradivog otpada za božićne i novogodišnje blagdane  odvoziti prema sljedećem rasporedu:

Na Božić, 25. prosinca 2019. miješani komunalni otpad, papir, plastika i biorazgradivi otpad se ne odvoze, a odvoz se prebacuje u subotu 28. prosinca 2019.

Raspored odvoza – subota 28. prosinca 2019.

Od 06:00 – rajoni iz dnevnog rasporeda od srijede

Od 12:00 – rajoni iz noćnog rasporeda od srijede

  1. prosinca 2019.(četvrtak) – miješani komunalni otpad, papir, plastika i biorazgradivi otpad voze se po redovnom rasporedu.

Na Novu godinu 1.siječnja 2020. miješani komunalni otpad, papir, plastika i biorazgradivi otpad se ne odvoze, a odvoz se prebacuje u subotu 04. siječnja 2020.

Na blagdan Tri kralja – miješani komunalni otpad, papir, plastika i biorazgradivi otpad voze se po redovnom rasporedu.

NAPOMENA: Obavještavamo građane da će se s noćnim odvozom otpada predviđenim na Badnjak  (utorak 24.12.2019.) i Silvestrovo (utorak 31.12.2019.) početi ranije tijekom dana, stoga molimo sve koji su tada u rasporedu da spremnike iznesu u 16 sati.

S poštovanjem,

              Pomoćnik direktora za gospodarenje otpadom

                          Stevo Anetić, ing.građ.