Obavještavamo građane da se na Božić, 25. prosinca 2014. godine komunalni otpad, papir i plastična ambalaža ne odvoze, a odvoz se prebacuje na subotu 27. prosinca 2014. godine.

Raspored odvoza u subotu 27. prosinca 2014.
od 06:00 – rajoni iz dnevnog rasporeda od četvrtka
od 12:00 – rajoni iz noćnog rasporeda od četvrtka

Dana 26. prosinca 2014. g. komunalni otpad, papir i plastična ambalaža odvoze se po redovitom rasporedu.

Na Novu godinu, 01. siječnja 2015. g., komunlani otpad, papir i plastična ambalaža se ne odvozi, odvoz se prebacije u subotu 3. siječnja 2015. g.

Raspored odvoza u subotu 03. siječnja 2015. g.
od 06:00 sati – rajoni iz dnevnog rasporeda od četvrtka
od 12:00 sati – rajoni iz noćnog rasporeda od četvrtka

Noćni odvoz komunalnog otpada na Badnjak 24. prosinca 2014.g. i na Silvestrovo 31. prosinca 2014. g. započet će ranije, molimo građane da svoje posude iznesu do 12 sati.